Oznámenie o 2. kole prijímacieho konania na doktorandské štúdium na SvF UNIZA

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerizity v Žiline vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v externej forme na akademický rok 2024/2025.

Uchádzači si môžu podať prihlášky na štúdium v nasledovných študijných programoch odboru stavebníctvo, kde sú ponúkané nasledovné témy:

Prihlášky je možné podávať do 15. augusta 2024 (vrátane). Príjímacie konanie, na ktoré budú uchádzači pozvaní písomne, sa uskutoční dňa 22. augusta 2024.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa 2. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium nájdete TU.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina