Konferencia GEOSYNTETIKA 2023

V dňoch 9. – 10. februára 2023 sa bude na našej fakulte konať konferencia GEOSYNTETIKA 2023, ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS SK).

Konferencia sa venuje problematike používania geosyntetických materiálov v dopravnom, pozemnom,  vodohospodárskom a ekologickom stavebníctve. Cieľom konferencie  je poskytnúť najnovšie informácie z tejto  špecifickej a progresívnej oblasti stavebníctva projektantom, zhotoviteľom stavieb, stavebnému dozoru, zamestnancom verejnej správy a  tiež výskumníkom a univerzitným pracovníkom.

Registrácia na konferenciu prebieha do 3. februára 2023 na stránke konferencie.

Konferencia sa koná v roku osláv 70. výročia založenia Žilinskej univerzity a Stavebnej fakulty, súbežným podujatím je aj Deň otvorených dverí a Kariérny deň pre študentov fakulty.

Tešíme sa na Vašu účasť!

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina