Zlatá promócia absolventov

V piatok 19. mája sa v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA uskutočnila slávnosť pri príležitosti 50. výročia promócie - "Zlatá promócia" absolventov z roku 1973. Prítomní absolventi dennej formy inžinierskeho štúdia študijného programu Stavebná údržba a rekonštrukcia tratí pôvodne na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy Vysokej školy dopravnej v Žiline sa zišli, aby po päťdesiatich rokoch slávnostne potvrdili svoje inžinierske tituly. Na Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity v Žilne sa pri tejto príležitosti dostavilo 21 inžinierov zo 44 promovaných absolventov v roku 1973. Všetci s úspechom potvrdili, že ich vedomosti a zručnosti, nadobudnuté na našej univerzite, vedeli správne a v plnej miere aplikovať v praxi, boli úspešní nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj ďalekom zahraničí, preukázali, že vyhoveli všetkým podmienkam, ktoré sú predpísané k potvrdeniu, že titul inžinier získali oprávnene a preto im po zložení zlatého promočného aktu právom prináleží. Absolventi si prebrali "zlaté diplomy" z rúk prodekanky pre študijnú a pedagogickú činnosť, nasledovali slávnostné príhovory. Spomínalo sa aj na tých, ktorí sa už, bohužiaľ, slávnosti nemohli zúčastniť. Pozvaní boli aj niektorí bývalí pedagógovia "zlatých inžinierov." Celá slávnosť sa niesla vo veľmi príjemnej a neopakovateľnej atmosfére. Želáme novým "zlatým inžinierom" ešte veľa úspechov, zdravia a síl v ďalšom živote, aby stále radi spomínali na roky, ktoré prežili na svojej Alma Mater.

absolventi73 2

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina