Oficiálne zahájenie projektu HUMANITA

Stavebná fakulta bola úspešná a získala ako vedúci partner konzorcia podporu pre projekt v rámci prvej výzvy programu Interreg stredná Európa v aktuálnom programovacom období. V projekte s názvom HUMANITA (Human-Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on Protected Areas) bude spolu s organizáciami zo strednej Európy vyvíjať nové metódy monitorovania dopadu turistických aktivít na prírodu v chránených oblastiach.

Do projektu sú zapojené katedry geotechniky a geodézie a Výskumný ústav vysokohorskej biológie.

Základné informácie o projekte uvádza poster. Uzávierka pre podanie projektovej žiadosti v 2. výzve je 17. 5. 2023.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina