Obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Juhása

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 25. mája 2023 o 09:30 hod., sa v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Juhása s názvom ""Environmentálna optimalizácia zhodnocovania asfaltových materiálov v konštrukciách vozoviek"Dizertačná práca je záujemcom k nahliadnutiu na dekanáte SvF UNIZA - na referáte vedy a výskumu, autoreferát k dizertačnej práci si môžete pozrieť tu.

Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina