Úvod

 11. medzinárodná konferencia

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH

 

(KONFERENCIA JE ZARADENÁ DO PROJEKTU CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ČLENOV SKSI)

POD ZÁŠTITOU :

prof. Ing. Jána ČELKA, CSc. rektora UNIZA

Ing. Eriky JURINOVEJpredsedsedníčky Žilinského samosprávneho kraja

Mgr. Petra FIABÁNEHOprimátora mesta Žiliny

Mgr. Branislava TRÉGERA, PhD. predsedu združenia miest a obcí Slovenska


0 zatita

Cieľom konferencie je prediskutovať aktuálne dopravné problémy miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky v spojení s dlhodobo zanedbávanými problémami neposkytujú  adekvátne možnosti trvalo udržateľného rozvoja bez opatrení, znižujúcich vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo.

Konferencia bude zameraná na riešenie otázok vyplývajúcich z rozporu medzi zvýšenými dopravnými požiadavkami a  možnosťami dopravnej ponuky, kapacitou systémov a možnosťami rozvoja. Významným prvkom pre riešenie sú možnosti modelových a simulačných riešení výhľadových vzťahov, aplikácie prvkov smart technológií, zvyšovanie podielu hromadnej dopravy a širšie zavádzanie „zelenej“ mobility.

Špeciálna pozornosť bude venovaná riešeniu parkovacej politiky miest.