POD ZÁŠTITOU

prof. Ing. Jána ČELKA, CSc. - rektora UNIZA

Ing. Eriky JURINOVEJ - predsedníčky ŽSK, Mgr. Petra FIABÁNEHO primátora Žiliny, doc. PaedDr. Jozefa BOŽÍKA PhD. - predsedu ZMOS

© 2024 Dopravná infraštruktúra v mestách, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina