Inžinierska cena 2022/2023

Slovenská komora stavebných inžinierov sa opäť po roku stala hostiteľom najlepších diplomových prác fakúlt technických univerzít na Slovensku.

 

Do 12. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2022/2023 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia uchádzalo 17 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách.

Odborná porota vybrala 4 najlepšie diplomové práce, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

 

Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovanýchinžinierov.

 

Čestné uznanie dostal náš absolvent Ing. Dávid Šimon za svoju biplomovú prácu na tému Mestská plaváreň Dubnica nad Váhom, školiteľom bol Ing. Jozef Gocál, PhD. z Katedry stavebných konštrukcií a mostov.

Srdečne blahoželáme.

NZ6 1368 TS 
 NZ6 1248
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina