Pred krátkodobou mobilitou PhD.

  1. Prihláška na študijný pobyt+ fotografia.
  2. Potvrdenie z partnerskej zahraničnej univerzity o prijatí študenta- pozývací list 
  3. Zmluva o štúdiu- vyplnené tabuľky A, B. https://www.learning-agreement.eu/ short mobility
  4. Potvrdenie o poistení na celé obdobie mobility (poistenie musí spĺňať náležitosti finančnej zmluvy)
  5. Euópska kartička poitenca
  6. Výsledky úvodného jazykového testovania -OLS alebo Prístup k OLS
  7. Čestné vyhlásenie o zelenom cestovaní- ak je to relevantné
  8. Potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia- ak je to relevantné.
  9. Potvrdenie o predčasnom zápise- ak je to relevantné.

Po krátkodobej mobilite PhD.

1. Certifikát potvrdzujúci presný začiatok a koniec mobility Vzor

2. Zmluva o stáži.-After mobility

3. Potvrdenie on-line správy- výzva príde na školský e-mail

4. Potvrdenie o uznaní výsledkov študijného pobytu vysielajúcou fakultou.

5. Zdokladovanie zeleného cestovania podľa čestného vyhlásenia: lístky z vlaku, autobusu alebo bločik tankovania do auta z krajiny v ktorej je mobilita.

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina