Študijný pobyt

Minimálna dĺžka študijného pobytu - 3 mesiace,

Maximálna dĺžka študijného pobytu - 12 mesiacov

Štáž

Minimálna dĺžka stáže - 2 mesiace.
Maximálna dĺžka - 12 mesiacov v jednom stupni štúdia.

Absolventská stáž

Minimálna dĺžka -2 mesiace

Maximálna dĺžka- 12 mesiacov.

Absolventská stáž môže byť začatá do jedného roka po riadnom skončení štúdia.


Mobilita sa musí uskutočniť v rámci jedného akademického roka.

Fakulta môže navrhnúť kratšie obdobie- v prípade kratších študijných pobytov je študentovi pridelený grant, ktorého dĺžka sa vypočíta  úmerne skutočnej dĺžke pobytu a stanovenej výške grantu pre jednotlivé krajiny.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina