Vážené študentky, vážení študenti,

v čase od 01.06.2020 sa ruší prerušenie prezenčnej výučby na všetkých troch stupňoch štúdia. Skúšanie je potrebné realizovať elektronicky formou testu, resp. odovzdaním projektov, vyriešením zadaní a prípadových štúdií v elektronickej forme, prípadne teleprezenčnou formou. Ak nie je možné z technických dôvodov skúšanie realizovať elektronickou formou, resp. teleprezenčne, skúška môže byť v ojedinelých prípadoch vykonaná prezenčnou formou na základe rozhodnutia dekana/riaditeľa ústavu pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení. 

Oficiálne oznámenia:

Príkaz rektora č. 10/2020 o uvoľňovaní preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Žilinskej univerzite v Žiline + Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2020
V prípade otázok týkajúcich sa štúdia kontaktujte referát vzdelávania SvF UNIZA:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  tel. +421 41 513 5502.

Viac informácii nájdete na stránkach UNIZA a na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR:

Od septembra akademického roka 2020/2021 je môžné na Stavebnej fakulte UNIZA študovať BIM a nové technológie v inžinierskom študijnom programe Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve  a uchádzači môžu študovať v anglickom jazyku inžiniersky študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyCivil Engineering Structures.

Podaj si e-prihlášku.

V rámci letného semestra akademického roka 2019/20 sa uskutočnia paralelné prednášky v anglickom jazyku z predmetu Podzemné stavby I.
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini z Univerzity v Parme. Realizované budú blokovou výučbou v termínoch:

  • 24.02.2020 (pondelok) v čase od 15:00 - 19:00 v miestnosti AE 203 (prezenčná forma),
  • 27.02.2020 (štvrtok) v čase od 16:00 - 19:00 v miestnosti AE 203 (prezenčná forma),
  • 28.02.2020 (piatok) v čase od 12:00 - 16:00 v miestnosti AF 210 (prezenčná forma).

Vzhľadom na prerušenie prezenčnej formy vyučovania prebieha ďalšia výučba dištančne prostredníctvom aplikácie MS Teams v termínoch:

  • 14. mája 2020 (štvrtok) v čase od 9:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams),
  • 15. mája 2020 (piatok) v čase od 9:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams),
  • 18. mája 2020 (pondelok) v čase od 10:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams),
  • 19. mája 2020 (utorok) v čase od 10:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams),
  • 21. mája 2020 (štvrtok) v čase od 10:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams),
  • 22. mája 2020 (piatok) v čase od 10:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams).

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS  a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia vo všetkým programoch IKDS, TMS, NKB. Pre študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je účasť povinná.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2020/2021. Zároveň boli zverejnené témy dizertačných prác pre jednotlivé študijné programy.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina