Vážené externé študentky, vážení externí študenti,

vedenie Stavebnej fakulty UNIZA sa s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu rozhodlo, že výučba (úvodné sústredenia) pre externých študentov SvF v letnom semestri ak.r. 2021/2022 bude prebiehať dištančnou formou (online):

pre I. stupeň     týždňové sústredenie od 31.01.2022 - 04.02.2022

pre II. stupeň    týždňové sústredenie od 14.02.2022 - 18.02.2022

Rozvrh na letný semester ak.r. 2021/2022 je k dispozícií na www stránkach fakulty:    https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/rozvrh2.php?rid=4

(študenti - rozvrhy - odkaz na rozvrh - externé štúdium - Stavebná fakulta - uviesť študijnú skupinu)

 Či bude výučba prebiehať aj počas piatkových popoludní dištančne, alebo prejdeme na kombinovanú metódu výučby, Vás budeme ešte informovať.

Ďakujeme Vám za ústretovosť a porozumenie, tešíme sa na stretnutia na pôde univerzity.

Vedenie SvF UNIZA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

srdečne Vás pozývame na ONLINE stretnutie vedenia Stavebnej fakulty s členmi akademickej obce

Stretnutie sa uskutoční v piatok 10.12. 2021 o 10:00 prostredníctvom MS Teams (link na pripojenie).

V čase stretnutia je študentom udelené dekanské voľno.

Neváhajte využiť možnosť konzultovať svoje aktuálne otázky priamo s vedením fakulty.

Prajeme Vám pevné zdravie a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vedenie SvF

V zmysle článku 4 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) predseda AS UNIZA vyhlasuje DOPLŇUJÚCE VOĽBY ČLENA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE NA STAVEBNEJ FAKULTE UNIZA.

 Spôsob uskutočnenia doplňujúcich volieb do AS UNIZA, zoznam členov miestnej volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS UNIZA, miesto konania volieb (online prostredníctvom systému OnVote) a časový harmonogram doplňujúcich volieb člena študentskej časti AS UNIZA na  SvF UNIZA sú upravené v dokumente Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voľby sa konajú 16. 11. 2021 (utorok) od 08:00 hod. do 15:00 hod.  prostredníctvom systému OnVote na stránke https://onvote.uniza.sk. Prihlasuje sa  cez konto Microsoft pomocou študentskej e-mailovej adresy v tvare Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (rovnaké prihlasovanie ako do MS Teams). Z „Aktuálne prebiehajúce udalosti“ vyberiete „Doplňujúce voľby do AS UNIZA za SvF“. Z menného zoznamu kandidátov vyberiete maximálne 1 kandidáta a  voľbu potvrdíte.

Zoznam kandidátov pre doplňujúce voľby do Akademického senátu UNIZA za SvF

Charakteristika kandidátky

 

Milé študentky a študenti, uchádzači o štúdium na SvF UNIZA,

ponúkame Vám možnosť dozvedieť sa viac o aktuálnych trendoch, inováciách a budúcnosti stavebníctva a iných odvetví, aby ste dokázali s predstihom podniknúť kroky, ktoré Vám pomôžu  nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Naša fakulta sa stala hlavným partnerom konferencie READYCON pre oblasť stavebníctva. Konferencia prináša najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce v dôsledku automatizácie, robotizácie či zavádzania umelej inteligencie.

Konferencia sa bude  konať online 27. októbra 2021 (streda) od 8:00 do 13:00 hod. V druhom rečníckom paneli, zameranom na stavebníctvo, vystúpi náš prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. S odbornou prednáškou na tému "3D skenovanie a prieskum historických pamiatok, inžinierskych konštrukcií a mostov" vystúpi Ing. Jakub Chromčák, PhD. z Katedry geodézie.

Na stránkach konferencie READYCON si môžete zvoliť, o ktoré vysielanie máte záujem a stanete sa tak súčasťou tejto veľkej online udalosti. 

 

Strana 1 z 11

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina