Katedra technológie a manažmentu stavieb v spolupráci s Faculty of Civil Engineering Warsaw University of Technology Vás pozývajú na prednášku dr hab. inż. Michał Krzemiński, prof. uczelni.

Hlavnou témou prednášky je: Construction site with the use of wearable technologies.

Súčasťou prednášky bude taktiež predstavenie Stavebnej fakulty Varšavskej univerzity a informácie o projekte Erasmus+ realizovaný Katedrou výrobnej techniky a manažmentu stavieb FCE, WUT.

 

Prednáška sa bude konať v utorok 27. februára 2024 od 13:00 v miestnosti AS 224.

Prenáška je vhodná pre študentov všetkých stupňov štúdia a záujemcov o inovácie. Bude prebiehať v anglickom jazyku.

 

Krzemiski

 

Vážení študenti,

počas letného semestra AR 2023/24 v mesiacoch február a marec, bude prebiehať ďalší blok paralelných prednášok v anglickom jazyku z predmetu Podzemné stavby I.  
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini, PhD. z Univerzity v Parme, prednášky budú prebiehať prezenčnou formou v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 a súčasne online prostredníctvom aplikácie MS Teams v nasledovných termínoch:

  • 20.02.2024 (utorok) v čase od 09:00 - 12:00 hod.
  • 27.02.2024 (utorok) v čase od 09:00 - 12:00 hod.
  • 26.03.2024 (utorok) v čase od 09:00 - 12:00 hod.
  • 28.03.2024 (štvrtok) v čase od 08:00 - 10:00 hod.

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia v programoch IKDS, TMS, NKB. Pre študentov 1. a 2. ročníka dennej formy doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je buď prezenčná alebo online účasť povinná. V prípade Vášho záujmu o online účasť použite nasledujúci link.

Stavebná fakulta sa zapojila do medzinárodného projektu InCITIES. Súčasťou projektu je aj kurz Inovácie udržateľnej mobility určený študentom z rôznych vedných disciplín a krajín. Kurz pozostáva z 9 dvojhodinových online modulov a záverečného týždenného workshopu, ktorý bude v Žiline. Celý kurz bude prebiehať počas letného semestra, v období medzi 19. februárom a 26. aprílom 2024. Študentom ponúka možnosť získať nové poznatky z tejto oblasti, stretnúť sa so zahraničnými študentami a lektormi, spolu s nimi skúmať spoločenské výzvy v oblasti mobility a hľadať nové inovatívne riešenia ako sa im postaviť. Po ukončení kurzu bude účastníkom udelený certifikát a 3 kredity. Viac informácií o kurze nájdete na stránke projektu InCities, kde sa môžete zaregistrovať. Registrácia je aktívna do 7. 2. 2024.

 

mobility event flyer 015 cropped Front  mobility event flyer 015 cropped Curriculum 

Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva Vás pozýva na prednášku od spoločnosti Valbek SK, spol. s r. o. na tému Navrhovanie dopravných stavieb v praxi.
Súčasťou bude odovzdávanie cien študentom za najlepší projekt IKDS.
Prednáška sa uskutoční 11.12.2023 od 13:00 v miestnosti AF 108.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Pozvnka ilinsk univerzita

Strana 1 z 27

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina