V 10. ročníku celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2020 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb uchádzalo 14 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách. Súťaž hostila Slovenská komora stavebných inžinierov vo svojich priestoroch, ktorá je hlavným zriaďovateľom súťaže. Odborná porota vybrala 5 najlepších diplomových prác, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Naša absolventka Ing. Silvia Solárová získala čestné uznanie za prácu s názvom Hodnotenie vyťaženého materiálu z tunela Diel a tunela Milochov pre budovanie násypov na modernizovanej trati Púchov – Žilina, vedúcim práce bol prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

IC 2020 S Solarova 2

SRDEČNE GRATULUJEME !!!

Tlačová správa                         Link na videozáznam zo slávnostného podujatia 

Vážení absolventi inžinierskeho štúdia na SvF UNIZA,

slávnostná promócia spojená s odovzdávaním diplomov sa uskutoční v stredu 30.6.2021 o 9:00 vo Veľkej sále Mestského úradu v Žiline.

Na nácvik je nutné, aby sa všetci nahlásení absolventi dostavili hodinu pred začiatkom - o 8:00.

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou spojenou s COVID-19 je v interiéri povinné prekrytie horných dýchacích ciest pre všetkých zúčastnených podľa aktuálne platného nariadenia ÚVZ.
Do sály môžu vstúpiť hostia iba na základe vstupenky, usádzanie bude regulované. 
Konzumácia jedla a nápojov v interiéri je počas konania promócií zakázaná.
Na parkovanie je možné využiť verejné parkoviská v blízkosti a obchodný dom Aupark.
Z dôvodu zníženia šírenia ochorenia COVID 19 žiadame všetkých zúčastnených, aby po ukončení promócií, v čo najkratšom čase opustili priestory Mestského úradu.

 

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB - TU Ostrava na už piatu sériu zaujímavých prednášok z mostného staviteľstva, ktoré sa uskutočnia v rámci podujatia Mostársky deň #5. Mostárske dni organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB - TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS. Prednášať budú odborníci z praxe aj profesori z TU Ostrava na ďalšie zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva.

Podujatie Mostársky deň #5 sa uskutoční online formou dňa 11. júna 2021 (piatok) o 09:00 hod.

Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a  na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“.

PROGRAM PODUJATIA

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB - TU Ostrava na ďalšiu sériu zaujímavých prednášok z mostného staviteľstva, ktoré sa uskutočnia v rámci už štvrtého podujatia Mostársky deň #4. Mostárske dni organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB - TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS. Prednášať budú odborníci z praxe aj profesori z TU Ostrava na ďalšie zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva. Podujatie Mostársky deň #4 sa uskutoční online formou dňa 6. mája 2021 (štvrtok) o 12:30 hod. Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a aj na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“.

Pripojenie je možné cez Microsoft Teams alebo priamo cez webový prehliadač.

Pozvánka

Strana 1 z 9

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina