Od septembra akademického roka 2020/2021 je môžné na Stavebnej fakulte UNIZA študovať BIM a nové technológie v inžinierskom študijnom programe Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve  a uchádzači môžu študovať v anglickom jazyku inžiniersky študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyCivil Engineering Structures.

Podaj si e-prihlášku.

Z dôvodu mimoriadnej situácie, s ktorou súvisí aj uzatvorenie stredných škôl v SR, oznamujeme uchádzačom a uchádzačkám o štúdium na SvF UNIZA, že termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium je predĺžený do 30. apríla 2020. Akceptované sú aj prihlášky bez potvrdenia strednou školou, potvrdenie bude možné doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
Podaj si e-prihlášku.

Vážené študentky, vážení študenti,

na základe rozhodnutia krízového štábu UNIZA a nariadenia MŠVVaŠ SR je prezenčná výučba na našej univerzite prerušená od 10. 3. 2020 do odvolania. Počas tohto obdobia sa forma výučby mení na samoštúdium a dištančnú formu. Obnovenie prezenčného vyučovania Vám bude včas oznámené. Žiadame študentov, aby v nasledujúcich dňoch pozorne sledovali všetky oficiálne informačné kanály UNIZA a SvF UNIZA – najmä webové sídla, e-mailové účty a portál e-learningu.

Oficiálne oznámenia:
Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Žilinskej univerzite v Žiline
Príkaz rektora č. 6/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19

V prípade otázok týkajúcich sa štúdia kontaktujte referát vzdelávania SvF UNIZA:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  tel. +421 41 513 5502.

Viac informácii nájdete na stránkach UNIZA a na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR:


Od 30. 3. 2020 do 24. 4. 2020 sa upravujú činnosti a chod dekanátu - služba bude v čase od 9:00 - 12:00 hod.

 

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2020/2021. Zároveň boli zverejnené témy dizertačných prác pre jednotlivé študijné programy.

Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením sa COVID-19 je súťaž Študentskej vedeckej a odbornej činnosti SvF UNIZA  Z R U Š E N Á.
Zrušené je aj medzinárodné kolo ŠVOČ 2020.

Vyhlásenie súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti SvF UNIZA v akademickom roku 2019/2020

:: vyhlásenie súťaže :: štatút súťaže :: prihláška študent :: šablóna práce  ::

::prihlásené práce:: ::odborné komisie:: ::časový harmonogram::

Otvorenie súťaže ŠVOČ sa uskutoční o 9.00 v učebni AF1A2 (Aula 2).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ŠVOČ sa uskutoční o 13.00 v Aule 2.

Strana 1 z 4

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina