Milí kolegovia, študenti a priaznivci fakulty, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty UNIZA 2023, spojený s Kariérnym dňom pre študentov SvF

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9. 2. 2023 od 8.00 do 14:00 hod. 

1. BLOK: 8:00 – 11:30 hod.

8:30 – Privíta Vás dekan a tím SvF Uniza

2. BLOK: 11:30 – 14:00 hod. 

11:30 – Privíta Vás dekan a tím SvF Uniza

Prečo prísť študovať k nám? 

  • máme atraktívne študijné programy prepojené s praxou
  • ponúkame externú formu štúdia (PRACUJ&ŠTUDUJ) 
  • spolupracujeme s TOP zahraničnými univerzitami v rámci celej Európy
  • sme v unikátnom modernom a zelenom campuse
  • sú k dispozícii nové športoviská a netradičné moderné športy
  • dostupné moderné internáty
  • máte možnosť spolupracovať s praxou počas štúdia
  • dozviete sa o digitalizácii v stavebníctve
  • príď k nám a dozvieš sa viac, lebo žiadna škola ťa nenaučí všetko, ale je len málo takých, na ktorých sa dá stavať... 

Na podujatie môžete využiť bezplatnú KYVADLOVÚ DOPRAVU smer Železničná stanica - Univerzita a späť.

SÚŤAŽ o zaujímavé ceny, pripravené sú firemné stánky s ponukou práce (brigády) a ponúkneme niečo pod zub. 

Skupiny (nad 3 študentov) zaregistrujte sa (REGISTRÁCIA TU). 

Na podujatí budú prítomní zástupcovia popredných zamestnávateľov v stavebníctve!

Pozrite si plagát k podujatiu, budeme radi, ak ho poskytnete triednym učiteľom, výchovným poradcom, ale aj jednotlivým študentom.

Sprievodným podujatím je konferencia Geosyntetika 2023 s medzinárodnou účasťou v budove AR.

 ________________________________________________________________________________

.A takto sme sa prezentovali na virtuálnom DoD, ktorý sa konal 24. 11. 2022.

 

 

Vážení študenti,

skupina VINCI CONSTRUCTION CS vyhlásila súťaž CENA ZA INOVÁCIU 2022, do ktorej sa môžete zapojiť zaslaním svojej semestrálnej alebo bakalárskej práce. Návrhy súťažných prác je potrebné zaslať v termíne od 10.12.2022 do 31.03.2023.

Prihlášku do súťaže nájdete tu, bližšie informácie k súťaži sú priamo na stránke spoločnosti www.vinci-construction.cz pod záložkou Kariéra.

Pozývame Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku na odbornú prednášku.  

Technické a technologické riešenie optimalizácie železničnej trate
Lysá nad Labem – Čelákovice

Prednášajúci: Ing. Peter Bado, GJW Praha spol. s r. o.

Odborný garant: doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., KŽSTH, SvF, UNIZA

Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina,
budova AF, Aula 2 (AF1A2)

Dátum a čas konania: 8. december 2022, od 12:00 do 15:00

  • Odborná prednáška pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia študijných programov v študijných odboroch stavebníctvo, geodézia a kartografia a doprava a pre odbornú verejnosť. Prednáška je venovaná aspektom praktickej prípravy (technické riešenie) a realizácie rekonštrukcie dvojkoľajnej železničnej trate (technologické riešenie), s cieľom zlepšenia železničnej infraštruktúry a zvýšenia konkurencieschopnosti železničnej dopravy na obsluhovanom území. Prednáška je rozdelená do dvoch častí: výmena konštrukcie dvojkoľajného mosta ponad rieku Labe a výmena železničného zvršku a železničného spodku v celom rekonštruovanom úseku.

Srdečne pozývame študentov SvF UNIZA na seminár odborných prednášok k projektu TUNEDU, ktorý sa uskutoční dňa 9. novembra 2022 (streda) od 9:00 hod zasadačke vedeckej rady UNIZA v Novej Menze. Podujatie organizuje Katedra technológie a manažmentu stavieb SvF UNIZA a Katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB-TUO v rámci spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ pod skratkou TUNEDU. Seminár je odborne zameraný na prípravu, výstavbu a prevádzku cestných tunelov.

Seminár je prioritne určený pre študentov 1. ročníka IŠ v odbore IKDS a TMS, v prípade záujmu viac informácií ziskate na KTMS v miestnostiach AE015 a AE021.
Pre prihlásených účastníkov bude počas dňa pripravené občerstvenie a ich neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená.

Viac informácie o akcii a projekte TUNEDU na www.tunedu.eu

Tešíme sa na Vašu účasť.

Program seminára

 

 

 

Strana 1 z 18

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina