Vážení uchádzači,

výsledky prijímacieho konania budú zverejnené priamo v elektronickom systéme prijímacie konanie.

Je možné, že si dnes z technických príčin svoj zverejnený výsledok prijímacieho konania nenájdete, ale určite ho budete vidieť v pondelok. (11.06.2021 od 10:00 do 20:00 bude z dôvodu odstraňovania poruchy na elektrickom zariadení prerušená distribúcia elektriny pre objekty napájané z transformátorovej stanice TS1 Žilinskej univerzity v Žiline.

Ďakujeme za porozumenie.

Tešíme sa, že sa zapíšete a od septembra si budete svoju budúcnosť stavať spolu s nami na SvF UNIZA ! 

PREZENTÁCIA K ZÁPISU

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB - TU Ostrava na už piatu sériu zaujímavých prednášok z mostného staviteľstva, ktoré sa uskutočnia v rámci podujatia Mostársky deň #5. Mostárske dni organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB - TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS. Prednášať budú odborníci z praxe aj profesori z TU Ostrava na ďalšie zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva.

Podujatie Mostársky deň #5 sa uskutoční online formou dňa 11. júna 2021 (piatok) o 09:00 hod.

Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a  na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“.

PROGRAM PODUJATIA

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB - TU Ostrava na ďalšiu sériu zaujímavých prednášok z mostného staviteľstva, ktoré sa uskutočnia v rámci už štvrtého podujatia Mostársky deň #4. Mostárske dni organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB - TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS. Prednášať budú odborníci z praxe aj profesori z TU Ostrava na ďalšie zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva. Podujatie Mostársky deň #4 sa uskutoční online formou dňa 6. mája 2021 (štvrtok) o 12:30 hod. Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a aj na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“.

Pripojenie je možné cez Microsoft Teams alebo priamo cez webový prehliadač.

Pozvánka

Dňa 22. apríla 2021 sa na SvF UNIZA uskotočnilo fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2021. Do súťaže, ktorá prebiehala online prostredníctvom aplikácie MS Teams, sa zapojilo 14 súťažných prác, ktoré súťažili v troch odborných komisiách podľa príslušnej sekcie. V 1. komisii súťažilo 5 prác v sekcii Pozemné stavby a architektúra, v 2. komisii súťažili 4 práce v sekcii Stavebná mechanika a v 3. komisii, ktorá bola zmiešaná, súťažili práce zo sekcií Inžinierske konštrukcie a mosty (2), Geotechnika (1), Geodézia a kartografia (1) a Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológie stavieb (1). Výsledky vyhodnotenia súťaže nájdete TU. Víťazi študentského hlasovania v jednotlivých komisiách boli odmenení hodnotnými knižnými publikáciami a 8 prác zo šiestich sekcií bolo nominovaných do medzinárodneho kola ŠVOČ, ktoré sa tento rok bude konať pod záštitou FAST VŠB - TU Ostrava. Cenu Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (Cena ZSVTS za ŠVOČ) a s ňou súvisiacu možnosť stať sa ambasádorom spoločnosti ZSVTS získal víťaz sekcie Pozemné stavby a architektúra Bc. Marek Chabada.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim do medzinárodného kola držíme palce, aby sa im podarilo získať čo najlepšie umiestnenie.

Milé študentky, milí študenti,

pripravili sme pre Vás opäť ONLINE stretnutie - diskusiu s vedením fakulty o Vašich aktuálnych problémoch výučby a vzdelávania.

Uskutoční  sa v piatok 23.4. 2021 o 14:00 prostredníctvom MS Teams (link na pripojenie). Neváhajte využiť možnosť konzultovať svoje aktuálne otázky a študijné problémy priamo s vedením fakulty!

Prajeme Vám pevné zdravie, veľa pohody a tešíme sa opäť na osobné stretnutie s Vami.

Vedenie SvF

Strana 1 z 9

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina