Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB - TU Ostrava na ďalšiu sériu zaujímavých prednášok z mostného staviteľstva, ktoré sa uskutočnia v rámci už tretieho podujatia Mostársky deň #3. Mostárske dni organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB - TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS. Prednášať budú odborníci z praxe aj profesori z UNIZA na ďalšie zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva. Podujatie Mostársky deň #3 sa uskutoční online formou dňa 26. marca 2021 (piatok) o 8:00 hod. Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a aj na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“.

Pripojenie je možné cez Microsoft Teams alebo priamo cez webový prehliadač. O ďalších Mostárskych dňoch Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

PROGRAM PODUJATIA

Milé študentky, milí študenti, najmä študenti 1. ročníka,

pripravili sme pre Vás ONLINE stretnutie - diskusiu s vedením fakulty o Vašich aktuálnych problémoch výučby a vzdelávania. Uskutoční  sa v piatok 5.3. 2021 o 14:00 prostredníctvom MS Teams (link na pripojenie)

Neváhajte využiť možnosť konzultovať svoje študijné problémy priamo s vedením fakulty!

Prajeme Vám pevné zdravie, veľa pohody a tešíme sa opäť na osobné stretnutie,

vedenie SvF

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 22. apríla 2021 sa uskutoční fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 

Súťaž bude prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prihlášku a bližšie informácie k súťaži ŠVOČ nájdete tu.

Milí študenti, milí kolegovia,

pozývame Vás na Online stretnutie s predstaviteľmi priemyselnej praxe v spolupráci s agentúrou SARIO, ktoré sa uskutoční 4. marca 2021 o 10:00 hod.

POZVÁNKA

Na stretnutí predstavitelia inovatívnych firiem predstavia svoju činnosť a možnosti spolupráce pre študentov a fakultu v oblastiach:
• Stáží a pracovných príležitostí
• Tém koncoročných prác z praxe
• Spoločných výskumno-vývojových projektov

Stretnutie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM, zaregistrovať sa môžete na linku: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfxDyjh9SIiEWhOMuvkgPg

Tešíme sa na Vašu účasť !

V rámci letného semestra akademického roka 2020/21 budú z predmetu Podzemné stavby I. prebiehať paralelné prednášky v anglickom jazyku. 
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini z Univerzity v Parme a budú realizované blokovou výučbou v termínoch:

  • 24.02.2021 (streda) v čase od 07:00 - 09:00, 
  • 26.02.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00, 
  • 09.04.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00,
  • 16.04.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00,
  • 23.04.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00,
  • 21.05.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 17:00.

Počas trvania dištančnej formy vzdelávania budú prednášky prebiehať online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS  a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia v programoch IKDS, TMS, NKB. Pre študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je účasť povinná.

Strana 1 z 8

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina