Stavebná fakulta UNIZA vyhlasuje 2. kolo podávania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v termíne do 15. 7. 2020.

prijmacky 20200715

Akceptované sú aj prihlášky bez potvrdenia strednou školou, potvrdenie bude možné doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
Podaj si e-prihlášku.

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny - Slovenská komora stavebných inžinierov a zriaďovatelia - Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 10. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020.

Predmetom Inžinierskej ceny je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

Ďalšie informácie

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 15. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2020. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôlna Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a stavby, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Ďalšie podrobnosti

Vážené študentky, vážení študenti,

v čase od 01.06.2020 sa ruší prerušenie prezenčnej výučby na všetkých troch stupňoch štúdia. Skúšanie je potrebné realizovať elektronicky formou testu, resp. odovzdaním projektov, vyriešením zadaní a prípadových štúdií v elektronickej forme, prípadne teleprezenčnou formou. Ak nie je možné z technických dôvodov skúšanie realizovať elektronickou formou, resp. teleprezenčne, skúška môže byť v ojedinelých prípadoch vykonaná prezenčnou formou na základe rozhodnutia dekana/riaditeľa ústavu pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení. 

Oficiálne oznámenia:

Príkaz rektora č. 10/2020 o uvoľňovaní preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Žilinskej univerzite v Žiline + Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2020
V prípade otázok týkajúcich sa štúdia kontaktujte referát vzdelávania SvF UNIZA:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  tel. +421 41 513 5502.

Viac informácii nájdete na stránkach UNIZA a na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR:

Strana 1 z 6

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina