Milí stredoškoláci a priaznivci SvF UNIZA,

pripravili sme pre Vás Online Deň otvorených dverí!

Pripojte sa na našu stránku: https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ/live/ 
Toto zaujímavé podujatie sa uskutočnilo 29. októbra 2020 od 11:00 do 15:00 hod vo virtuálnom priestore.
Prostredníctvom živivého vysielania ste si mohli prezrieť prostredie Stavebnej fakulty UNIZA a vypočuť množstvo zaujímavých informácií.

TEŠÍME SA NA VÁS V JANUÁRI PRI ĎALŠOM OTVORENOM DNI.

Naša študentka pozemného staviteľstva Bc. Veronika Strončeková sa zúčastnila 8. ročníka medzinárodnej súťaže "Stavby s vůní dřeva". V konkurencii prác študentov z Čiech, Dánska, Fínska a Slovenska získala v kategórii veľkých drevostavieb 1. miesto a cenu verejnosti.
Gratulujeme k úspechu!

04 dsv cena verenosti penzion harhaj

Víťazný návrh:  Penzión Harhaj, Veronika Strončeková, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

V zmysle schváleného harmonogramu volieb zo zasadnutia Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej aj „AS SvF UNIZA“) dňa 9.7.2020 predseda AS SvF UNIZA vyhlasuje

DOPLŇUJÚCE VOĽBY ČLENA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU STAVEBNEJ FAKULTY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Kandidátna listina

Ďalšie informácie                  Kandidačný lístok

VÝSLEDKY

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina