Medzinárodná konferencia ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky, ktorej sa zúčastňujú študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina, sa bude konať 16. mája 2019 na našej fakulte.

ESTP Paris - EPF Summer Program on Smart Cities & Engineering for Sustainable Architecture offers an in-depth study on topics such as engineering for eco-cities and smart cities, environmental issues, city planning and architecture for the future. Mainly designed for Undergraduate and Master students with a major in Engineering, Architecture, Urban planning/design, Sociology or Computer Sciences.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina