Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 22. apríla 2021 sa uskutoční fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 

Súťaž bude prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prihlášku a bližšie informácie k súťaži ŠVOČ nájdete tu.

Milí študenti, milí kolegovia,

pozývame Vás na Online stretnutie s predstaviteľmi priemyselnej praxe v spolupráci s agentúrou SARIO, ktoré sa uskutoční 4. marca 2021 o 10:00 hod.

POZVÁNKA

Na stretnutí predstavitelia inovatívnych firiem predstavia svoju činnosť a možnosti spolupráce pre študentov a fakultu v oblastiach:
• Stáží a pracovných príležitostí
• Tém koncoročných prác z praxe
• Spoločných výskumno-vývojových projektov

Stretnutie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM, zaregistrovať sa môžete na linku: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfxDyjh9SIiEWhOMuvkgPg

Tešíme sa na Vašu účasť !

V rámci letného semestra akademického roka 2020/21 budú z predmetu Podzemné stavby I. prebiehať paralelné prednášky v anglickom jazyku. 
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini z Univerzity v Parme a budú realizované blokovou výučbou v termínoch:

  • 24.02.2021 (streda) v čase od 07:00 - 09:00, 
  • 26.02.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00, 
  • 09.04.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00,
  • 16.04.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00,
  • 23.04.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00,
  • 21.05.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 17:00.

Počas trvania dištančnej formy vzdelávania budú prednášky prebiehať online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS  a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia v programoch IKDS, TMS, NKB. Pre študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je účasť povinná.

Uvoľnenie opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19

Milé študentky, milí študenti SvF UNIZA,

dávame Vám do pozornosti nový Príkaz rektora č. 4/2021 a jeho Dodatok č.1, ktorým sa uvoľňujú opatrenia na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19  na Žilinskej univerzite v Žiline s účinnosťou od 1. 5. 2021. Zároveň je v platnosti Príkaz rektora č. 3/2021 k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Pre aktuálne informácie sledujte informačné kanály UNIZA a SvF UNIZA, e-mailové schránky a portál e-learningu.

V prípade otázok týkajúcich sa štúdia kontaktujte referát vzdelávania SvF UNIZA: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  tel. +421 41 513 5512.


Vedenie SvF UNIZA

 

 

Milí stredoškoláci a priaznivci SvF UNIZA,

ďakujeme všetkým, ktorí ste sledovali on-line DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SvF, ktorý  sa konal vo štvrtok 11. 2. 2021 od 11:00 hod. 
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tohto skvelého podujatia plného zaujímavých informácií.

Záznam z podujatia si môžete pozrieť na Facebooku alebo na Youtube  

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina