Oznámenie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na AR 2024/2025

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerizity v Žiline oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2024/2025

v nasledovných študijných programoch odboru stavebníctvo, kde sú ponúkané nasledovné témy:

Prihlášky je možné podávať do 31. mája 2024 (vrátane). Príjímacie konanie, na ktoré budú uchádzačky a uchádzači pozvaní písomne, sa uskutoční dňa 20. júna 2024.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa prijímacieho konania na doktorandské štúdium nájdete TU.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina