Vyhlásenie fakultného kola súťaže ŠVOČ v akademickom roku 2023/2024

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2024.

Prihlášku a ďalšie informácie týkajúce sa súťaže ŠVOČ nájdete na tomto linku.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina