ESTP Paris - EPF Summer Program on Smart Cities & Engineering for Sustainable Architecture offers an in-depth study on topics such as engineering for eco-cities and smart cities, environmental issues, city planning and architecture for the future. Mainly designed for Undergraduate and Master students with a major in Engineering, Architecture, Urban planning/design, Sociology or Computer Sciences.

Medzinárodná konferencia ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky, ktorej sa zúčastňujú študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina, sa bude konať 16. mája 2019 na našej fakulte.

Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 9. ročník Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2018/2019.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 23. septembra 2019 o 10.00 h v  aule DATALAN. V súvislosti so slávnostným otvorením udeľuje rektor UNIZA študentom všetkých fakúlt rektorské voľno na deň 23. september 2019 (pondelok) v čase od 10.00 do 12.00 hod.

Občianske združenie “Múzeum Martina Rusnáka” v Námestovo vyhlasuje ku dňu 16.9.2019 anonymnú študentskú architektonickú súťaž s názvom „Oravské Múzeum Etnografie Námestovo“ na návrh budovy múzea etnografie v lokalite na nábreží. Predmetom súťaže je architektonická štúdia novostavby budovy múzea etnografie v lokalite na nábreží v Námestove v blízkosti autobusovej stanice a riešenie  priľahlého nábrežia. Plagát. Bližšie informácie. 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina