Vyhodnotenie fakultného kola ŠVOČ 2021

Dňa 22. apríla 2021 sa na SvF UNIZA uskotočnilo fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2021. Do súťaže, ktorá prebiehala online prostredníctvom aplikácie MS Teams, sa zapojilo 14 súťažných prác, ktoré súťažili v troch odborných komisiách podľa príslušnej sekcie. V 1. komisii súťažilo 5 prác v sekcii Pozemné stavby a architektúra, v 2. komisii súťažili 4 práce v sekcii Stavebná mechanika a v 3. komisii, ktorá bola zmiešaná, súťažili práce zo sekcií Inžinierske konštrukcie a mosty (2), Geotechnika (1), Geodézia a kartografia (1) a Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológie stavieb (1). Výsledky vyhodnotenia súťaže nájdete TU. Víťazi študentského hlasovania v jednotlivých komisiách boli odmenení hodnotnými knižnými publikáciami a 8 prác zo šiestich sekcií bolo nominovaných do medzinárodneho kola ŠVOČ, ktoré sa tento rok bude konať pod záštitou FAST VŠB - TU Ostrava. Cenu Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (Cena ZSVTS za ŠVOČ) a s ňou súvisiacu možnosť stať sa ambasádorom spoločnosti ZSVTS získal víťaz sekcie Pozemné stavby a architektúra Bc. Marek Chabada.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim do medzinárodného kola držíme palce, aby sa im podarilo získať čo najlepšie umiestnenie.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina