Prijímacie konanie na bakalárske štúdium

Vážení uchádzači,

výsledky prijímacieho konania sú zverejnené priamo v elektronickom systéme prijímacie konanie.

Tešíme sa, že sa zapíšete a od septembra si budete svoju budúcnosť stavať spolu s nami na SvF UNIZA ! 

PREZENTÁCIA K ZÁPISU

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina