ONLINE stretnutie študentov 1. ročníka s vedením fakulty

Milé študentky, milí študenti, najmä študenti 1. ročníka,

pripravili sme pre Vás ONLINE stretnutie - diskusiu s vedením fakulty o Vašich aktuálnych problémoch výučby a vzdelávania. Uskutoční  sa v piatok 5.3. 2021 o 14:00 prostredníctvom MS Teams (link na pripojenie)

Neváhajte využiť možnosť konzultovať svoje študijné problémy priamo s vedením fakulty!

Prajeme Vám pevné zdravie, veľa pohody a tešíme sa opäť na osobné stretnutie,

vedenie SvF

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina