Inžinierska cena 2020 - vyhlásenie výsledkov

V 10. ročníku celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2020 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb uchádzalo 14 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách. Súťaž hostila Slovenská komora stavebných inžinierov vo svojich priestoroch, ktorá je hlavným zriaďovateľom súťaže. Odborná porota vybrala 5 najlepších diplomových prác, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Naša absolventka Ing. Silvia Solárová získala čestné uznanie za prácu s názvom Hodnotenie vyťaženého materiálu z tunela Diel a tunela Milochov pre budovanie násypov na modernizovanej trati Púchov – Žilina, vedúcim práce bol prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

IC 2020 S Solarova 2

SRDEČNE GRATULUJEME !!!

Tlačová správa                         Link na videozáznam zo slávnostného podujatia 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina