Mostársky deň #4

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB - TU Ostrava na ďalšiu sériu zaujímavých prednášok z mostného staviteľstva, ktoré sa uskutočnia v rámci už štvrtého podujatia Mostársky deň #4. Mostárske dni organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB - TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS. Prednášať budú odborníci z praxe aj profesori z TU Ostrava na ďalšie zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva. Podujatie Mostársky deň #4 sa uskutoční online formou dňa 6. mája 2021 (štvrtok) o 12:30 hod. Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a aj na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“.

Pripojenie je možné cez Microsoft Teams alebo priamo cez webový prehliadač.

Pozvánka

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina