Slávnostná promócia absolventov inžinierskeho štúdia - 30.6.2021

Vážení absolventi inžinierskeho štúdia na SvF UNIZA,

slávnostná promócia spojená s odovzdávaním diplomov sa uskutoční v stredu 30.6.2021 o 9:00 vo Veľkej sále Mestského úradu v Žiline.

Na nácvik je nutné, aby sa všetci nahlásení absolventi dostavili hodinu pred začiatkom - o 8:00.

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou spojenou s COVID-19 je v interiéri povinné prekrytie horných dýchacích ciest pre všetkých zúčastnených podľa aktuálne platného nariadenia ÚVZ.
Do sály môžu vstúpiť hostia iba na základe vstupenky, usádzanie bude regulované. 
Konzumácia jedla a nápojov v interiéri je počas konania promócií zakázaná.
Na parkovanie je možné využiť verejné parkoviská v blízkosti a obchodný dom Aupark.
Z dôvodu zníženia šírenia ochorenia COVID 19 žiadame všetkých zúčastnených, aby po ukončení promócií, v čo najkratšom čase opustili priestory Mestského úradu.

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina