Mostársky deň #5

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB - TU Ostrava na už piatu sériu zaujímavých prednášok z mostného staviteľstva, ktoré sa uskutočnia v rámci podujatia Mostársky deň #5. Mostárske dni organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB - TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS. Prednášať budú odborníci z praxe aj profesori z TU Ostrava na ďalšie zaujímavé a aktuálne témy z mostného staviteľstva.

Podujatie Mostársky deň #5 sa uskutoční online formou dňa 11. júna 2021 (piatok) o 09:00 hod.

Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a  na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“.

PROGRAM PODUJATIA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina