Aktuality

Vymenovanie hosťujúceho profesora

31. máj 2021
Vymenovanie hosťujúceho profesora

Dňa 28. 5. 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu hosťujúci profesor Žilinske...

Zmena názvu Katedry cestného staviteľstva (KCS) od 1. 6. 2021

27. máj 2021

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že od 1. 6. 2021 bude Katedra cestné...

Habilitačná prednáška Ing. Daniela Papána, PhD.

21. máj 2021

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/...

Habilitačná prednáška Ing. Dušana Jandačku, PhD.

21. máj 2021

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/...

Virtuálna prehliadka priestorov SvF

Oznamy pre študentov

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium

11. jún 2021

Vážení uchádzači, výsledky prijímacieho konania budú zverejnené priamo v elektronickom systéme prijí...

Mostársky deň #5

08. jún 2021

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB - TU Ostrava na už piatu sériu zaujímavých...

Mostársky deň #4

29. apríl 2021

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB - TU Ostrava na ďalšiu sériu zaujímavých pr...

Vyhodnotenie fakultného kola ŠVOČ 2021

28. apríl 2021

Dňa 22. apríla 2021 sa na SvF UNIZA uskotočnilo fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej...

Kalendár

Spolupráca s časopisom Magazín

Spolupráca s časopisom Magazín
_logo_web_uniza_2_cc_2.png
0
Počet absolventov
0
Počet inžinierov
0
Počet zahraničných študentov
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina