Katedra stavebných konštrukcií a mostov KSKM

Profil

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov: stavebné materiály, stavebná chémia, materiálové inžinierstvo, oceľové a betónové konštrukcie, oceľové a betónové mosty, drevené konštrukcie a mosty, murované konštrukcie, diagnostika, údržba a rekonštrukcia stavebných konštrukcií a mostov, semestrálne projekty z betónových a kovových konštrukcií a mostov, ateliérová tvorba a automatizácia inžinierskych prác. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na výskum skutočného pôsobenia oceľových a betónových mostných konštrukcií v prevádzke, diagnostikovanie porúch a degradačných činiteľov. V rámci spolupráce s praxou katedra vykonáva odbornú, posudkovú a poradenskú činnosť.

Vedúci katedry

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. 
tel.: +421 41 513 5650
e-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk
miestnosť: AF326

Zástupca vedúceho katedry

doc. Ing. Peter Koteš, PhD. 
tel.: +421 41 513 5663
e-mail: peter.kotes@uniza.sk
miestnosť: AF314

Sekretariát katedry

Katarína Šöbeková
tel.: +421 41 513 5650
e-mail: fstav-kskm@uniza.sk
miestnosť: AF 324

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina