Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva KZSTH

Profil

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov poskytujúcich potrebný rozsah informácii o železničnom staviteľstve. Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na aplikáciu vedeckých poznatkov v konkrétnych podmienkach železničnej prevádzky. V rámci spolupráce s praxou katedra rieši aktuálne problémy železničnej prevádzky a spolu-pracuje na vývoji a možnostiach aplikácií nových konštrukčných prvkov a materiálov železničného zvršku a spodku a na projektovej činnosti súvisiacej s modernizáciou a optimalizáciou železničných tratí a staníc.

Vedúci katedry

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
tel.: +421 41 513 5802
e-mail: libor.izvolt@uniza.sk
miestnosť: AE207

Tajomník katedry

Ing. Alžbeta Pultznerová, PhD.
tel.: +421 41 513 5813
e-mail: alzbeta.pultznerova@uniza.sk
miestnosť: AE208

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina