RADY ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV SVF UNIZA

geodézia a kartografia

 

Geodézia a kartografia Bc. denná forma štúdia

1. Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing., KGd SvF UNIZA
2. Hodás Stanislav, doc. Ing. PhD., KŽSTH SvF UNIZA
3. Mužík Juraj, doc. Ing. PhD., Kgt SvF UNIZA
4. Mikoláš Milan, doc. Ing. PhD., KGd SvF UNIZA
5. Kúdelčíková Mária, doc. Ing. PhD., KSMaM SvF UNIZA
6. Kožár Jozef, Ing., riaditeľ spoločnosti Geo-KOD s.r.o.,
7. Burica Peter, Ing. Geodet,
8. Javoríková Patrícia

 

 

Geodézia a kartografia Bc. externá forma štúdia

1. Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing., KGd SvF UNIZA
2. Hodás Stanislav, doc. Ing. PhD., KŽSTH SvF UNIZA
3. Mužík Juraj, doc. Ing. PhD., Kgt SvF UNIZA
4. Mikoláš Milan, doc. Ing. PhD., KGd SvF UNIZA
5. Kúdelčíková Mária, doc. Ing. PhD., KSMaM SvF UNIZA
6. Kožár Jozef, Ing., riaditeľ spoločnosti Geo-KOD s.r.o.,
7. Martikánová Viktória, Ing. (Siberová), ŽSR,
8. Bačová Lenka

 

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

 

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Bc. denná forma štúdia

1. Odrobiňák Jaroslav, doc. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
2. Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD., KŽSTH SvF UNIZA
3. Moravčík Martin, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
4. Vičan Josef, prof. Ing. CSc., KSKM SvF UNIZA
5. Kováč Matúš, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
6. Púček Richard, Ing. - Váhostav - SK, a.s.
7. Piták Vladimír, Ing. - AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko
8. Kantárová Ema

 

 

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Bc. externá forma štúdia

1. Odrobiňák Jaroslav, doc. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
2. Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD., KŽSTH SvF UNIZA
3. Moravčík Martin, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
4. Vičan Josef, prof. Ing. CSc., KSKM SvF UNIZA
5. Kováč Matúš, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
6. Púček Richard, Ing. - Váhostav - SK, a.s.
7. Róbert Hojstrič, Bc. - Doprastav, a.s.
8. Pinková Kristína

 

 

Civil Engineering Structures Bc. denná forma štúdia

1. Odrobiňák Jaroslav, doc. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
2. Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD., KŽSTH SvF UNIZA
3. Moravčík Martin, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
4. Vičan Josef, prof. Ing. CSc., KSKM SvF UNIZA
5. Kováč Matúš, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
6. Púček Richard, Ing. - Váhostav - SK, a.s. 
7. Kardoš Martin, Ing. - DRAWTECH s.r.o.
8. Feriancová Petra

 

 

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  Ing. denná forma štúdia

1. Vičan Josef, prof. Ing. CSc., KSKM SvF UNIZA
2. Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD., KŽSTH SvF UNIZA
3. Moravčík Martin, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
4. Odrobiňák Jaroslav, doc. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
5. Kováč Matúš, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
6. Novotný Dalibor, Ing., Stavby mostov Slovakia, a.s.
7. Urda Ján, Ing., PhD., Železnice Slovenskej republiky (VVUŽ)
8. Mušuta Michal, Bc.

 

 

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ing. externá forma štúdia

1. Vičan Josef, prof. Ing. CSc., KSKM SvF UNIZA
2. Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD., KŽSTH SvF UNIZA
3. Moravčík Martin, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
4. Odrobiňák Jaroslav, doc. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
5. Kováč Matúš, doc. Ing. PhD. KCEI SvF UNIZA
6. Novotný Dalibor, Ing., Stavby mostov Slovakia, a.s.
7. Grenčík Marek, Ing., COLAS Slovakia, a.s. (OS Mojšova Lúčka)
8. Vaverka Peter, Ing. 

 

Civil Engineering Structures Ing. denná forma

1. Vičan Josef, prof. Ing. CSc., KSKM SvF UNIZA
2. Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD., KŽSTH SvF UNIZA
3. Moravčík Martin, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
4. Odrobiňák Jaroslav, doc. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
5. Kováč Matúš, doc. Ing. PhD., KCEI, SvF UNIZA
6. Repa Jaroslav, Ing., PhD., STAVOKOV PROJEKT, s.r.o.
7. Kardoš Ján, Ing., PhD., Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o.
8. Šarudyová Daniela, Bc.

 

 

Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb PhD. denná forma štúdia

1. Vičan Josef, prof. Ing. CSc., KSKM SvF UNIZA
2. Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD., KŽSTH SvF UNIZA
3. Moravčík Martin, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
4. Odrobiňák Jaroslav, doc. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
5. Kováč Matúš, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
6. Repa Jaroslav, Ing., PhD., STAVOKOV PROJEKT, s.r.o.
7. Bujňák Ján, Ing., PhD., Peikko Group Oy, Finland
8. Cigáň Filip, Ing.

 

 

Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb PhD. externá forma štúdia

1. Vičan Josef, prof. Ing. CSc., KSKM SvF UNIZA
2. Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD., KŽSTH SvF UNIZA
3. Moravčík Martin, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
4. Odrobiňák Jaroslav, doc. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
5. Kováč Matúš, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
6. Repa Jaroslav, Ing., PhD., STAVOKOV PROJEKT, s.r.o.
7. Ripka Igor, Ing. PhD., Traffic-visions s. r. o.
8. Kridla Ondrej, Ing.

 

technológia a manažment stavieb

 

Technológia a manažment stavieb Bc. denná forma štúdia

1. Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing., KTMS SvF UNIZA
2. Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc., KTMS SvF UNIZA
3. Pitoňák Martin, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
4. Šrámek Juraj, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
5. Remišová Eva, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
6. Noga Martin, PhDr., PhD. – FIRST SK s.r.o.
7. Blaško Matej, Ing.
8. Zelinová Valeriia

 

 

Technológia a manažment stavieb Bc. externá forma štúdia

1. Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing., KTMS SvF UNIZA
2. Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc., KTMS SvF UNIZA
3. Pitoňák Martin, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
4. Šrámek Juraj, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
5. Remišová Eva, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
6. Noga Martin, PhDr., PhD., FIRST SK s.r.o.
7. Rubint Andrej, Ing.
8. Jantová Zuzana

 

 

Technológia a manažment stavieb Ing. denná forma štúdia

1. Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc., KTMS SvF UNIZA
2. Pitoňák Martin, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
3. Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing., KTMS SvF UNIZA
4. Šrámek Juraj, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
5. Remišová Eva, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
6. Čuraj Milan, Ing. PhD. - M-SILNICE SK
7. Játy Lukáš, Ing. PhD.
8. Paulecová Adriána, Bc.

 

 

Technológia a manažment stavieb Ing. externá forma štúdia

1. Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc., KTMS SvF UNIZA
2. Pitoňák Martin, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
3. Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing., KTMS SvF UNIZA
4. Šrámek Juraj, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
5. Remišová Eva, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
6. Čuraj Milan, Ing. PhD. - M-SILNICE SK
7. Suroviaková Ľubica, Ing.
8. Paláčiková Lenka, Bc.

 

 

Technológia a manažment stavieb PhD. denná forma štúdia

1. Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc., KTMS SvF UNIZA
2. Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing., KTMS SvF UNIZA
3. Šrámek Juraj, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
4. Remišová Eva, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
5. Pitoňák Martin, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
6. Čuraj Milan, Ing. PhD. - M-SILNICE SK
7. Kajánek Pavol, Ing. PhD - VÚD Žilina, a.s.
8. Mušuta Juraj, Ing.

 

 

Technológia a manažment stavieb PhD. externá forma štúdia

1. Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc., KTMS SvF UNIZA
2. Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing., KTMS SvF UNIZA
3. Šrámek Juraj, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
4. Remišová Eva, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA
5. Pitoňák Martin, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA
6. Čuraj Milan, Ing. PhD. - M-SILNICE SK
7. Noga Martin, PhDr., PhD. – FIRST SK s.r.o.
8. Medzihorský Richard, Ing.

 

pozemné staviteľstvo, teória a konštrukcie pozemných stavieb

 

Pozemné staviteľstvo Bc. denná forma štúdia

1. Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc., KPSU SvF UNIZA
2. Drusa Marián, prof. Ing. PhD., KGt SvF UNIZA
3. Ponechal Radoslav, doc. Ing. PhD., KPSU SvF UNIZA
4. Koteš Peter, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
5. Papán Daniel, doc. Ing. PhD., KSMAM SvF UNIZA
6. Cangár Marek, Ing. PhD. - AlfaPROJEKT, s.r.o. Žilina
7. Slávik Richard, Ing. Ph.D. - Mendelova univerzita Brno
8. Kuricová Alexandra

 

 

Pozemné staviteľstvo Ing. denná forma štúdia

1. Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc., KPSAU SvF UNIZA
2. Drusa Marián, prof. Ing. PhD., KGt SvF UNIZA
3. Ponechal Radoslav, doc. Ing. PhD., KPSU SvF UNIZA
4. Koteš Peter, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
5. Papán Daniel, doc. Ing. PhD., KSMAM SvF UNIZA
6. Majerský Ján, Ing. PhD. - PROMA s. r. o., Žilina
7. Gavura Štefan, Ing. - Peikko Slovakia s.r.o., prac. Žilina
8. Kovaľ Marek, Bc.

 

 

Teória a konštrukcie pozemných stavieb PhD. denná forma štúdia

1. Drusa Marián, prof. Ing. PhD., KGt SvF UNIZA
2. Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc., KPSU SvF UNIZA
3. Papán Daniel, doc. Ing. PhD., KSMAM SvF UNIZA
4. Ponechal Radoslav, doc. Ing. PhD., KPSAU SvF UNIZA
5. Koteš Peter, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
6. Majerský Ján, Ing. PhD. - PROMA s. r. o., Žilina
7. Vandličková Dominika, Ing. PhD. - PROMA s. r. o., Žilina
8. Chabada Marek, Ing.

 

 

Teória a konštrukcie pozemných stavieb PhD. externá forma štúdia

1. Drusa Marián, prof. Ing. PhD., KGt SvF UNIZA
2. Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc., KPSAU SvF UNIZA
3. Papán Daniel, doc. Ing. PhD., KSMAM SvF UNIZA
4. Ponechal Radoslav, doc. Ing. PhD., KPSAU SvF UNIZA
5. Koteš Peter, prof. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA
6. Majerský Ján, Ing. PhD. - PROMA s. r. o., Žilina
7. Barňák Peter, Ing. PhD. - TSUS, n. o.
8. Poljak Michal, Ing.

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina