RADY GARANTOV SvF UNIZA

Rada garantov SvF  - 1. stupeň:
Predseda: prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
Členovia: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
  prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
  doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová
  doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová

 

Rada garantov SvF  - 2. stupeň:
Predseda: prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
Členovia: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
  prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
  prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

 

Rada garantov SvF – 3. stupeň:
Predseda: prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
Členovia: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
  prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
  prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

 

Rada  odborov habilitačného konania a inauguračného konania SvF:
Predseda: prof. Ing. Marián Drusa, PhD. - garant odboru IKDS
Člen: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. - garant odboru stavebníctvo
  prof. Dr. Ing. Martin Decký –  člen odboru stavebníctvo
  prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. - člen odboru IKDS
  prof. Ing. Josef Vičan, CSc. - člen odboru IKDS
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina