Stavebná fakulta - SvF UNIZA

Bakalárske študijné programy (English version)
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 1. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA (English version)

 • geodézia a kartografia
 • pozemné staviteľstvo
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Civil Engineering Structures) - v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Inžinierske študijné programy (English version)
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA (English version)

 • pozemné staviteľstvo (špecializácie: pozemné staviteľstvo, nosné konštrukcie budov)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (špecializácie: cestné staviteľstvo, železničné staviteľstvo, objekty dopravných stavieb, plánovanie dopravnej infraštruktúry)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Civil Engineering Structures) - v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Doktorandské študijné programy 

Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 3. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA

 • teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • technológia a manažment stavieb

Stavebná fakulta - SvF UNIZA

Bakalárske študijné programy (English version)
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 1. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA

 • geodézia a kartografia
 • pozemné staviteľstvo
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Civil Engineering Structures) - v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Inžinierske študijné programy (English version)
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA

 • pozemné staviteľstvo (špecializácie: pozemné staviteľstvo, nosné konštrukcie budov)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (špecializácie: cestné staviteľstvo, železničné staviteľstvo, objekty dopravných stavieb, plánovanie dopravnej infraštruktúry)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Civil Engineering Structures) - v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Doktorandské študijné programy 

Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 3. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA

 • teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • technológia a manažment stavieb

Ošetrujúcou lekárkou študentov Žilinskej univerzity v Žiline je

MUDr. Daniela PODOLINSKÁ
dorastový lekár

so sídlom ambulancie v Poliklinike ŽILPO, Vysokoškolákov 31, Žilina
tel.: 041/ 56 52 611
       041/ 56 27 035

 

Stavebná fakulta - SvF UNIZA

Bakalárske študijné programy
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 1. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA

 • geodézia a kartografia
 • pozemné staviteľstvo
 • staviteľstvo
 • Civil Engineering – v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Inžinierske študijné programy
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA

 • pozemné staviteľstvo (špecializácie: pozemné staviteľstvo, nosné konštrukcie budov)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (špecializácie: cestné staviteľstvo, železničné staviteľstvo, objekty dopravných stavieb, plánovanie dopravnej infraštruktúry)
 • Civil Engineering Structures - v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Doktorandské študijné programy

 • teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • technológia a manažment stavieb

Stavebná fakulta 

Bakalárske študijné programy / English

 • geodézia a kartografia
 • pozemné staviteľstvo
 • staviteľstvo
 • Civil Engineering – v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Inžinierske študijné programy / English

 • nosné konštrukcie budov
 • pozemné staviteľstvo
 • cestné staviteľstvo - neotvára sa
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Civil Engineering Structures - v anglickom jazyku
 • objekty dopravných stavieb - neotvára sa
 • plánovanie dopravnej infraštruktúry
 • železničné staviteľstvo - neotvára sa
 • technológia a manažment stavieb
 • technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

Doktorandské študijné programy / English

 • teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • aplikovaná mechanika
 • technológia a manažment stavieb

Podkategórie

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina