Informácie o možnosti štúdia pre akademický rok 2023/2024

Stavebná fakulta - SvF UNIZA

Bakalárske študijné programy (English version)
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 1. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA

 • geodézia a kartografia
 • pozemné staviteľstvo
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Civil Engineering Structures) - v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Inžinierske študijné programy (English version)
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA

 • pozemné staviteľstvo (špecializácie: pozemné staviteľstvo, nosné konštrukcie budov)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (špecializácie: cestné staviteľstvo, železničné staviteľstvo, objekty dopravných stavieb, plánovanie dopravnej infraštruktúry)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Civil Engineering Structures) - v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Doktorandské študijné programy 

Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 3. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA

 • teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • technológia a manažment stavieb
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina