Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. 


Bulletin SAIA 

Témou čísla je Sprievodca Národným štipendijným programom SR.

V bulletine prinášame aj informácie o výsledkoch výberového konania na štipendiá NŠP a štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch. 

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/). 


Zoznam ponúk štipendií a grantov 
Vyhľadávanie štipendií 
Podávanie žiadostí

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina