Medzinárodná konferencia ŠVOČ

Medzinárodná konferencia ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky, ktorej sa zúčastňujú študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina, sa bude konať 16. mája 2019 na našej fakulte.

Link

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina