Kolégium dekana

Dekan

Dekan

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
tel.: +421 41 513 5500
e-mail: fstav-dekan@uniza.sk,   marian.drusa@uniza.sk

miestnosť: AE318 (3. poschodie)

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Matúš Kováč, PhD.
tel.: +421 41 513 5910
e-mail: matus.kovac@uniza.sk
miestnosť: AE018 (prízemie)

Prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Ing. Petra Bujňáková, PhD. 
tel.: +421 41 513 5674
e-mail: petra.bujnakova@uniza.sk
miestnosť: AF308 (3.poschodie)

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
tel.: +421 41 513 6273
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.sk
miestnosť: AE217 (2. poschodie)

Tajomníčka SvF UNIZA

Ing. Renáta Kaisová
tel.: +421 41 513 5506
e-mail: renata.kaisova@uniza.sk

 

Vedúca KCEI SvF UNIZA

doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.
tel.: +421 41 513 5900 
e-mail: andrea.kocianova@uniza.sk

Vedúci KGd SvF UNIZA

doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
tel.: +421 41 513 5550
e-mail: milan.mikolas@uniza.sk

 

Vedúca KGt SvF UNIZA

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
tel.: +421 41 513 5761
e-mail: dana.sitanyiova@uniza.sk

Vedúci KTMS SvF UNIZA

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
tel.: +421 41 513 5850
e-mail: jan.mikolaj@uniza.sk

Vedúci KSMaAM SvF UNIZA

doc. Ing. Daniel Papán, PhD.
tel.: +421 41 513 5600
e-mail: daniel.papan@uniza.sk

Vedúci KSKM SvF UNIZA

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
tel.: +421 41 513 5650
e-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk

Vedúci KŽSTaH SvF UNIZA

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
tel.: +421 41 513 5802

e-mail: libor.izvolt@uniza.sk

 

Vedúci KPSaU SvF UNIZA

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
tel.: +421 41 513 5700
e-mail: pavol.durica@uniza.sk

predsedníčka AS SvF UNIZA

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.
tel.: +421 41 513 5949
e-mail: eva.remisova@uniza.sk

podpredseda AS SvF UNIZA

Ing. Marek Chabada
tel.: +421 41 513 5715
e-mail: marek.chabada@uniza.sk

Vedúci SL SvF UNIZA

Ing. František Bahleda, PhD.
tel.: +421 41 513 5672
e-mail: frantisek.bahleda@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina