ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Dekan

Prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

tel.: 00421 41 513 55 00
fax: 00421 41 513 55 10
email: dekan@fstav.uniza.sk
            marian.drusa@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE318 (3. poschodie)


Napísal Janka Šestáková Nedeľa, 01 Júl 2018 07:00
 

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka

tel.: 00421 41 513 59 05
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: jozef.komacka@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE024 (prízemie)

Napísal Janka Šestáková Nedeľa, 01 Júl 2018 07:01
 

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.

tel.: 00421 41 513 56 63
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: peter.kotes@fstav.uniza.sk
miestnosť: AF314 (3. poschodie)

Napísal Janka Šestáková Nedeľa, 01 Júl 2018 07:02
 

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.

tel.: 00421 41 513 58 07
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: janka.sestakova@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE206 (2. poschodie)

Napísal Janka Šestáková Nedeľa, 01 Júl 2018 07:03