Stretnutie členov medzinárodnej organizácie IABSE

Vedúci katedry stavebných konštrukcií a mostov a zároveň predseda IABSE Slovensko doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. privítal na Kysuciach medzinárodných zástupcov z Česka (IABSE-CZ) a Portugalska (IABSE-PT) na spoločnom stretnutí.

Medzinárodná organizácia IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) združuje mostných odborníkov z viac ako 100 krajín po celom svete, bola založená v roku 1929 vo Švajčiarsku.

Za Slovensko sa diskusie zúčastnili: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. ; prof. Ing. Josef Vičan, CSc.; prof. Ing. Peter Koteš, PhD.

Českú republiku zastupoval prof. Ing. František Wald, CSc. a Portugalsko prof. Jose Campos E Matos.

Témou spoločnej diskusie bola výmena a zdieľanie praktických poznatkov zo sveta v oblasti spravovania starnúcej mostnej infraštruktúry.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina