Seminár PTV VISION

Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. ročník odborného seminára PTV VISION, ktorý sa bude konať  24. januára 2023. Seminár organizuje  Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva SvF UNIZA v spolupráci  IR Data Bratislava. Seminár je určený najmä užívateľom programov, projektantom, zamestnancom štátnej samosprávy a všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s modelovaním dopravy. Praktické príklady použitia dopravných modelov budú prezentované v druhej časti seminára. Neváhajte a využite možnosť  oboznámiť sa s najnovšími softvérovými produktami spoločnosti PTV Group.

Pozvánka, program, registrácia

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina