Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

11. novembra 2022 sa uskutočnil devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 (TVT), ktorého cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Laureátom tohtoročného ocenenia v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov sa stal Ing. Jakub Kraľovanec, PhD., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, za vynikajúce výsledky počas doktorandského štúdia, nadpriemerné publikačné aktivity a vedecký prínos vo výskume inžinierskych konštrukcií a mostov. Srdečne GRATULUJEME.

Jakub Kraovanec 1

Jakub Kraovanec 2

Jakub Kraovanec 3

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina