Obhajoby dizertačných prác v AR 2021/2022

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v ŽIline oznamuje, že obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2021/2022 sa budú konať dňa 22. augusta 2022 od 9:00 hod. v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307.

Harmonogram obhajob a tiež podrobnejšie informácie nájdete kliknutím na tento link.

Obhajoby dizertačných prác sú verejnosti prístupné.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina