Ukončenie projektu REGIAMOBIL

V júni sme ukončili projekt REGIAMOBIL (CE1658), ktorý sme riešili tri roky s podporou programu Interreg stredná Európa spolu s ďalšími európskymi partnermi. Aj keď z dôvodu pandémie vznikla neštandardná situácia vo využívaní verejnej dopravy, podarilo sa nám v praxi otestovať rôzne inovatívne riešenia ako sú doprava reagujúca na dopyt, turistické autobusy alebo nové mobilné aplikácie pre plánovanie ciest a dopravné prieskumy v šiestich vidieckych regiónoch. Pripravili sme stratégie a akčné plány pre rozvoj verejnej dopravy pre niekoľko regiónov a výsledky zhrnuli v spoločnej stratégii. Viac o projekte a jeho výsledkoch sa môžete dozvedieť na stránke projektu https://www.interreg-central.eu/Content.Node/RegiaMobil.html  alebo z projektového videa https://www.youtube.com/watch?v=KzOzAI_MzZ8

Interreg file.jpg

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina