Vyhlásenie výsledku voľby kandidáta na dekana SvF UNIZA

Na verejnom zasadnutí Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa konalo dňa 5. mája 2022,  bol v prvom kole voľby zvolený kandidát na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

 Voľby 2022

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina