Voľba kandidáta na dekana SvF UNIZA

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení kandidátskej listiny pre voľbu kandidáta na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline s uvedením  krátkeho životopisu a profesijnej  charakteristiky  kandidátov. Verejné predstavenie kandidátov akademickej obci sa uskutoční dňa 28. apríla 2022 o 13:00 hod. v miestnosti AF104. Prenos z verejného predstavenia kandidátov  bude možné sledovať aj online prostredníctvom linku  https://ikt.uniza.sk/apps/go/dekani-svf/.
Verejné zasadnutie Akademického senátu SvF UNIZA, v rámci ktorého bude opätovné predstavenie kandidátov a voľba kandidáta na dekana sa uskutoční dňa 5. mája 2022 o 8:00 hod. v miestnosti AF1A2 (Aula 2).

Príloha: Kandidátska listina

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina