Smútočné oznámenie

Dňa  7. 10. 2021 zomrel vo veku 71 rokov bývalý rektor Žilinskej univerzity v Žiline,  dekan a prodekan Stavebnej fakulty a vedúci katedry Stavebných konštrukcií a mostov prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 

Ján Bujňák sa odborne venoval problematike  kovových a spriahnutých oceľobetónových  konštrukcií a mostov. Bol uznávaným odborníkom nielen doma, ale aj v zahraničí. Koordinoval  viaceré medzinárodné výskumné a vzdelávacie projekty, bol zástupcom fakulty v medzinárodných výboroch a komisiách a získal  viacero domácich a zahraničných ocenení. Svoju bohatú výskumnú a pedagogickú  prax zhmotnil v  4 monografiách, 8 vysokoškolských učebniciach a 14 skriptách.

Dekan  Stavebnej fakulty UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. vyjadruje v mene všetkých kolegov úprimnú sústrasť rodine zosnulého a blízkym.

Česť jeho pamiatke!

 

J Bujňák mladý mostár  J Bujňák Kuba 
 J Bujňák v Kuala Lumpur  J Bujňák vo Washingtone
 J Bujňák francúzke št vyznamenania  J Bujňák MIT USA

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina