Vymenovanie hosťujúceho profesora

Dňa 28. 5. 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu hosťujúci profesor Žilinskej univerzity v Žiline
prof. Ing. Andreovi Segalinimu, PhD
., z Univerzity v Parme. Dekrét si prevzal z rúk rektora Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., za účasti dekana SvF UNIZA prof. Ing. Mariána Drusu, PhD. a prorektora pre vedu a výskum UNIZA prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD.

WhatsApp Image 2021 05 31 at 11.48.53

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina