Zmena názvu Katedry cestného staviteľstva (KCS) od 1. 6. 2021

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že od 1. 6. 2021 bude Katedra cestného staviteľstva (KCS) premenovaná na Katedru cestného a environmentálneho inžinierstva, skratka KCEI. 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina