Uvoľnenie opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19

Dňom 4. 5. 2021 nadobúda platnosť Dodatok č.1Príkazu rektora č.4/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline. Práca prebieha v štandardnom pracovnom režime.

Vedenie SvF UNIZA

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina