Padajúce mosty

Milí študenti, zamestnanci a priaznivci Stavebnej fakulty,

v sobotu 1. 5. 2021 začíname cyklus pravidelných neformálnych rozprávaní a diskusií o stavebníctve v spolupráci s kníhkupectvom Artforum v Žiline. Prvé rozprávanie je venované padajúcim mostom a mostom v havarijnom stave, ktorých v poslednej dobe pribúda stále viac. Hosťom bude prof. Ing. Martin Moravčík, PhD. z  Katedry stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a moderátorom Ing. Ján Ničík z kníhkupectva  Artforum Žilina. Livestream bude vysielaný z priestorov Artfora v Žiline v sobotu 1. 5. 2021 od 14:00 hod.  cez youtube a facebook kanál Stavebnej fakulty UNIZA (svf uniza).

https://www.youtube.com/channel/UCQt6L6w5AOWVYjrDuE0ZhDA/videos

https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ

Tešíme sa na Vás!

mosty AF

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina