YOUMOBIL online course

S podporou projektu YOUMOBIL, financovaným z Programu Interreg Stredná Európa, v dňoch 26. a 27. apríla organizujeme medzinárodný online kurz o revitalizácii zanedbanej železničnej infraštruktúry. Ak sa chcete niečo nové naučiť alebo dozvedieť viac o tom, ako sa dajú oživiť malé železničné stanice na vidieku alebo recyklovať staré železničné vagóny, prihláste sa na kurz. Kurz bude prebiehať v čase 14,00 – 17,00. V prípade, že si budete chcieť vyskúšať vytvoriť svoj vlastný projekt, môžete pokračovať v kurze aj individuálne v máji. Program kurzu nájdete tu. Registrácia je otvorená do 23. 4. 2021 https://forms.gle/Te9ETUwWLaZvRKuF6

Viac o projekte sa dozviete tu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/YOUMOBIL.html (facebook.com/interregyoumobil, twitter.com/IYoumobil, instagram.com/youmobilproject).

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina