Výborné umiestnenie našich študentov v súťaži MAF 2020

Dňa 4. februára 2021 boli na web-konferencii Izolace slávnostne vyhlásené výsledky 10. ročníka Memoriálu Antonína Fajkoše 2020. Súťaže sa zúčastnilo 17 študentských prác z 5 vysokých škôl. Stavebnú fakultu UNIZA v súťaži reprezentovali dvaja študenti z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu, ktorí pracovali pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. Študent doktorandského štúdia Ing. Marek Bartko so svojou prácou s názvom "Vplyv vegetačnej vrstvy na životnosť povlakovej krytiny a retenciu dažďovej vody" získal nádherné 1. miesto v kategórii Textová práca a študentka inžinierskeho štúdia Bc. Veronika Strončeková, ktorá v súťaži predstavila svoju prácu s názvom "Penzión - strechy", získala krásne 2. miesto v kategórii Grafická práca - šikmé strechy. Umiestnenie obidvoch študentov potvrdilo, že na Stavebnej fakulte študujú študenti, ktorí sa nemusia báť zápájať sa so svojimi prácami do rôznych súťaží, pretože vždy majú šancu na výborné umiestnenie. Obidvom oceneným, Ing. Marekovi Bartkovi aj Bc. Vernike Strončekovej srdečne blahoželáme.

Ukážky z práce Ing. Mareka Bartka "Vplyv vegetačnej vrstvy na životnosť povlakovej krytiny a retenciu dažďovej vody"

 Bartko 11    Bartko 21

 

Ukážky z práce Bc. Veroniky Strončekovej "Penzión - strechy"

 HLAVNY VIZUAL 3840x2160 PX Penzion Harhaj 1    Stroncekova 11    restauracia 1
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina