Úspešný nový rok 2021

Ďakujeme Vám za úspešnú spoluprácu aj v týchto neistých časoch ... a prajeme Vám, aby ste aj v novom roku 2021 mali stále čo objavovať.

PF 2021

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina